Welkom bij

WereldwinkelBorne.nl

SAMEN MEEDOEN AAN PLUSPLUS MAKKELIJKER

Hieronder leest u hoe.

SAMEN INVESTEREN IN PLUSPLUS

Zoals u weet hebben we als Wereldwinkel Borne een bedrag van € 1.000 uitgeleend aan de crowdfunding investeerder PlusPlus. Het geld was bestemd voor goede plannen van agrarische ondernemers in derdewereldlanden.

Een bedrag van € 500 is gegaan naar twee projecten in Kenia: Apollo Agriculture, dat maisboeren ondersteunt bij hun productie, en aardappelverwerkingsbedrijf Sereni Fries. Een deel van de lening is inmiddels terugbetaald en opnieuw uitgeleend aan een project van Pod Chocolate op Bali.

Onze investering maakt dus opnieuw het uitvoeren van bedrijfsplannen mogelijk. Voor mkb-ondernemers in deze landen is het verkrijgen van geld voor investeringen vaak moeilijk. Zij zijn te groot voor microkredieten en te klein voor banken.

Nogal wat mensen vonden het ingewikkeld om de investering zelf te regelen.

Daarom hebben we besloten om samen geld in te zamelen voor PlusPlus en dat dan als Wereldwinkel te investeren. Als u meedoet, geeft u het geld dus als een (fiscaal aftrekbare) gift en niet als een lening die eventueel terug gevraagd kan worden.

We hebben al een aardig bedrag bij elkaar, maar willen ook u de kans geven om mee te doen aan deze gezamenlijke investering in PlusPlus. Elk bedrag is welkom!!

Wilt u meedoen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL07 INGB 0002 5012 33 ten name van Vereniging Wereldwinkel Borne, onder vermelding van BIJDRAGE PLUSPLUS. Graag vóór 15 november 2021.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de besteding van het geld: waarin we investeren en wat ermee wordt gedaan. Heeft u vragen over het bovenstaande, laat dit dan aan ons weten.

Met vriendelijke groet,

Gerrie Bonekamp, penningmeester, gerriebonekamp@gmail.com

Gerda Remmers, voorzitter, gerdaremmers@kpnmail.nl, tel. 074 2667021