Welkom bij

WereldwinkelBorne.nl

WERELDWINKEL BORNE VREEST VOOR SLUITING

Producten verkopen gemaakt door mensen in ontwikkelingslanden die daarvoor eerlijk worden betaald. Dát is wat nu al 42 jaar gebeurt door de Wereldwinkel in Borne. Zodat producenten in deze landen een leefbaar bestaan kunnen opbouwen en hun kinderen naar school kunnen laten gaan, wat ook de noodzaak om te vluchten uit armoede vermindert. Dit belangrijke werk voor een betere en rechtvaardiger wereld staat in Borne echter onder druk.
Zoals meer verenigingen kampt ook Vereniging Wereldwinkel Borne met een tekort aan opvolgers voor het huidige bestuur. De zittende bestuursleden zitten er al lang, statutair te lang, en leggen hun functie uiterlijk 1 maart 2025 neer, op één lid na dat nog wel door wil. Er is dringend behoefte aan een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 
Toch is de omzet van Wereldwinkel Borne goed dankzij de inzet van ruim dertig vrijwilligers. Van hen draaien 26 winkeldiensten, dagelijks in twee ploegen van telkens twee medewerkers. Een aantal van hen verzorgt daarnaast de inkoop van food en non-food, het etaleren en PR en communicatie. Verder zijn er nog zes mensen voor ondersteunende werkzaamheden zoals technische klussen rond PC, kassa, pinautomaat en verlichting of de zorg voor lief & leed. Een tweede probleem voor de winkel is echter dat steeds meer medewerkers op leeftijd raken. Weliswaar melden zich regelmatig nieuwe vrijwilligers, maar het aantal vertrekkenden is groter, door leeftijd, ziekte, verhuizing enz. 
De eindtermijn van het bestuur kan betekenen dat de Wereldwinkel vanaf 1 maart 2025 moet stoppen. Dat zou toch spijtig zijn in Fairtrade gemeente Borne. Het bestuur hoopt dan ook dat zich snel opvolgers melden, zodat die goed kunnen worden ingewerkt en het voortbestaan van de Fairtrade cadeauwinkel veiligstellen. 
Heb je interesse om de winkel te helpen, meld je dan in de winkel of mail naar wereldwinkelborne@gmail.com.