Welkom bij

WereldwinkelBorne.nl

Gezellige jubileum receptie

De weergoden zijn de jarige Vereniging Wereldwinkel Borne gunstig gezind. Het is een zonovergoten dag. Van heinde en soms verre waren medewerkers, oud-medewerkers, leden en donateurs gekomen. Voorzitter Gerda Remmers schetste de veranderde tijden tussen 1982 en 2022, wethouder Geerdink prees de prestatie om met de winkel overeind te blijven in Borne door mee te gaan met die veranderingen en overhandigde ons een prachtige skyline van Borne. De eerste voorzitter Jan Bovenmars schetste een beeld van de beginjaren. En Suzanne Larsson van crowdfunding organisatie PlusPlus het belang van hun investeringen in mkb agri en food in derdewereldlanden als aanvulling op het wereldwinkelwerk in 'derdewereldlanden'. Ondertussen verlevendigde Wim Oldenbeuving de sfeer met Franse chansons op zijn trekorgel.

Wereldwinkel Borne is veel dank verschuldigd aan de medewerkers die zich voor het jubileum hebben ingezet. Van de mooie foto's van Harriët Ribbers hier tien collage's.