Welkom bij

WereldwinkelBorne.nl

LIDMAATSCHAP EN GIFTEN

Giften

Om onze ambitieuze plannen uit te voeren, kunnen we alle hulp gebruiken. Bedrijven kunnen ons steunen door financiële sponsoring, maar ook door bijvoorbeeld werknemersvrijwilligerswerk.
Heeft u interesse om onze winkel te sponsoren? Neem dan contact op met de voorzitter van de vereniging Wereldwinkel Borne, Gerda Remmers, tel. 074 - 2667021 of mail naar info@borne.wereldwinkel.nl

Ook giften helpen ons bij de realisatie van de doelstelling. Elke gift aan de Wereldwinkel - hoe klein ook - is van harte welkom op rekeningnummer NL07INGB0002501233 van Stichting Wereldwinkel Borne te Borne. Wereldwinkel Borne is een door de belastingdienst erkend “goed doel”. Giften zijn dus aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Donateur worden

Wilt u jaarlijks een gift geven aan de Wereldwinkel Borne, word dan donateur!
Meer informatie is verkrijgbaar bij de penningmeester, Gerrie Bonekamp, tel. 074-2663742 of mail . Het rekeningnummer is NL07 INGB 0002 5012 33.

Lidmaatschap

Wilt u voor € 15 per jaar lid worden van de vereniging Wereldwinkel Borne? Neem dan contact op met Gerda Remmers of mail naar info@borne.wereldwinkel.nl.